Bygdadagene 2018

Velkommen til Bygdadagene 2017

31Vi har igjen gleden av å invitere til Bygdadagene på Austrått Gård. Vi jobber videre med vår strategi for utvikling av Bygdadagene, med en klar ambisjon om å få Bygdadagene til å utvikle seg videre i størrelse, omfang og kvalitet. Vi ønsker å få et større preg av Midt-Norge, med fokus på Fosen. Vi ønsker at Bygdadagene skal bli et utstillingsvindu for ”det meste” i Fosen, og en interessant salgsmesse vil være en del av dette. Landbruket skal fortsatt ha en viktig rolle under Bygdadagene. For å få dette til har vi lyttet til mange, og flytter nå Bygdadagene tilbake til den «andre siden av sommeren».

Les vår ferske martnas avis:

 

Martnasavis for bygdagane

Les vår Martnasavis

Vi ønsker at flere samarbeidspartnere/leverandører skal delta, og arbeider kontinuerlig med dette. Et rikt tilbud av lokal og kortreist mat, samt utbud av spennende varer fra småskalaprodusenter vil være en naturlig del av Bygdadagene.
Bygdadagene skal oppfattes som seriøs og tilby kvalitet i varespekter, tilbud og aktiviteter, og vi vil derfor regulere standplasser ut fra dette.
Innholdsrike Bygdadager er grunnlaget for suksess. Vi forsøker derfor å sette sammen Bygdadagene slik at det skal være mange og gode opplevelser, og et spredt spekter av salgstilbud på varer som er tiltrekkende for hele familien.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Bygdadagene på Austrått 2.- 3. september 2017.

Her er noen bilder fra Bygdadagene i 2016

Bygdadagene 2016

Bygdadagene 2016

Bygdadagene 2016

Bygdadagene 2016

Bygdadagene 2016

Bygdadagene 2016

Bygdadagene 2016

Bygdadagene 2016

Bygdadagene 2016

Bygdadagene 2016

Fosen Brann og redningstjenste på Bygdadagene 2016

Fosen Brann og redningstjenste på Bygdadagene 2016

Bygdadagene 2016

Bygdadagene 2016

Bygdadagene 2016

Bygdadagene 2016

Bygdadagene 2016

Bygdadagene 2016

Bygdadagene 2016

Bygdadagene 2016

Bygdadagene 2016

Bygdadagene 2016

Bygdadagene 2016

Bygdadagene 2016