Praktiske opplysninger

Temainndeling
Bygdadagene vil ikke være temainndelt, men en vil forsøke å sette opp Bygdadagene på en slik måte at det er et tilbud til hele familien.
Program
Det jobbes kontinuerlig for å fastsette programmet for Bygdadagene 2016. Det er mange spennende aktiviteter under planlegging, og disse vil bli lagt ut på hjemmesiden og facebooksiden vår, så snart disse er konkrete.
Markedsføring
Bygdadagene vil bli godt markedsført. Vi vil benytte presse og sosiale medier for å få budskapet om Bygdadagene ut til publikum. Vi vil også utgi en egen avis (mnimum 16 sider) for Bygdadagene 2016, som får fulldistribusjon via Fosna-Folket. Vi satser ekstra sterkt på Fosen og de nærliggende områdene hvor vi har det største nedslagsfeltet. Jevnlig markedsføring helt fram til Bygdadagene gir en stadig påminnelse til publikum om tidspunktet og innhold.

Markedsføring, den enkelte
Som utstiller på Bygdadagene, vil oppmerksomhet og handel for deg være avgjørende av flere faktorer. Imidlertid vil det være din stand og dine produkter som vil være avgjørende for din suksess. En flott stand som virker innbydende på kunden, vil alltid være et godt utgangspunkt. Bruk derfor litt tid og ressurser på å utforme din stand, slik at du får den positive oppmerksomhet, som akkurat du fortjener.
Besøkende – historikk
Bygdadagene har hatt en god vekst i antall besøkende, selvfølgelig noe varierende på grunn av været. Historisk har besøkstallene variert fra ca 1200 – 3000, og med ett av toppårene i 2014 og 2015.
Framover vil besøkstallet søkes økt betydelig.

Praktiske opplysninger

Organisering av utstillere
Som et utgangspunkt vil, Lite firma, lag/organisasjoner og andre bli gitt plass i Fjøset, mens Stort firma o.l vil tildeles plass på Låven. Innendørs utbud av mat vil bli forsøkt samlokalisert. Det står arrangør fritt å fravike dette ved spesielle hensyn eller ønsker.

Priser, Stort firma:
Eget tilbudsregime, som inkluderer stand og markedsføringspakke.

Ring tlf 41 50 50 06 for avtale

Priser, Lite firma, lag/organisasjoner og andre:
Påmeldingsavgift kr 250,- + mva pr utstiller
Påmelding er bindende.

Standleie inne – fjøset
Alternativ 1, leie av gulvplass 7,5 m2. Dybde på stand er 2,5 m.
• Kr 250,- + mva

Alternativ 2, leie av gulvplass, 7,5 – 15 m2. Dybde på stand er 2,5 m.
• Kr 550,- + mva

Alternativ 3, leie av gulvplass over 15 m2. Dybde på stand er 2,5 m.
• Kr 800,- + mva + Kr 120,- + mva per m2 over 15 m2

Standleie ute
Utendørsareal minimum 20 m2 per utstiller.
• Kr 400,- + mva
Standardareal utover minimumsareal selges per 10 m2
Kr 75,- + mva per m2

Forbehold
Bygdadagene forbeholder seg retten til å inngå avtaler med enkelte leietakere som ikke er i henhold til beskrevne standarder, samt definere stort og lite firma.

Adgangskort utstillere
Det inngår to adgangskort for hver standleie. Adgang utover dette kan bestilles, og belastes med 50 % på ordinær billettpris.

Gulvet i fjøset og låven er meget solid.

Mat
Vi gjør oppmerksom på at arrangøren av Bygdadagene har egne restaurantører som i utgangspunktet har enerett på all servering. Mat som selges må derfor være vakuumpakket, frysepakket etc. slik at kunden kan ta den med seg hjem. Smaksprøver o.l (kalde og varme) er selvfølgelig tillatt.
Det kan inngås egne avtaler med eksterne som ønsker å selge mat for direkte konsum.

Åpningstider
Lørdag 28. mai kl 11 – 17
Søndag 29. mai kl 12 – 17

Montering
Fredag 27. mai kl 12 – 21 (andre tider kan avtales)
Lørdag 28. mai kl 08 – 1030

Senest lørdag 28.mai kl 1030 skal alle kjøretøy være kjørt til utstillernes parkeringsplass, og alt skal være klart for å ta imot gjester.

Demontering
Søndag 29.mai kl 17 – 21
Mandag 30.mai etter nærmere avtale.

Billettpriser
Voksne kr 50,-
Barn u.16 år kr 30,-
Familie (2 voksne og barn) kr 100,-

Tidsfrister
Påmeldingsfrist 16. mars 2016 kl 1200, da blir plassering foretatt. Etter den tid, blir utstillere henvist til ledig plassering.

Innlasting
Fjøset:
All innlasting til stands skjer gjennom dør merket innlastning.
Låven:
All innlastning til stands skjer gjennom låvedør. Bruk av kjøretøy er mulig.

Møbler, utstyr
Arrangør har begrenset antall og utvalg av bord og stoler i forskjellige størrelser og design. Disse kan bestilles for seg til arrangør, i god tid, etter «først til mølla prinsippet».

Strøm
Bestilles på forhånd. Enkeltuttak vil bli framført til stand. Spredenett innenfor egen stand er den enkeltes ansvar, hvis ikke annet er avtalt. Strøm vil bli fakturert sluttregningen med kr 200,- pr enkeltstand.

Minibank
Nærmeste minibank er Ørland Sparebank. (10 min med bil)

Parkering
Parkering utenfor messeområdet er ikke regulert av arrangør, men tilgjengelig

Informasjon
Det er egen informasjon for publikum og utstillere

Sikkerhet/vakthold
Arrangøren vil ha tilstedeværende personell for vakthold fra fredag 27.mai kl 12 til søndag 29.mai kl 21.

Kafeteria/kiosk
Messehallen har egen kafeteria/kiosk.
Det planlegges med kafeteria/kiosk i tilknytning til fjøset og på låven. Det vil også bli mulighet for kjøp av middag. For utstillere er det også muligheter til å få kjøpt kanner med kaffe.

Overnatting
Austrått utleie kan kontaktes for overnatting på Austrått Gård, telefon 950 31 855. Det er også inngått samarbeide med Austrått Camping & Motel (800 meter fra Austrått Gård), med bestilling via Bygdadagene. Oversikt over andre overnattingssteder finner du ved å gå inn på Ørland kommunes hjemmeside.

Informasjon
Dersom du ønsker ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Post@bygdadagene.no

Eller telefon : 957 97 412 (leser IKKE sms)

Hjemmeside: Facebook:
www.bygdadagene.no Bygdadagene på Austrått