Kalvemønstring

kalvemonstring

Tradisjon tro vil det også i år bli arrangert kalvmønstring søndag.  Nystriglede og veloppdragne kalver og barn fra nesten hele Fosen deltar.