For utstillere 2018

Velkommen til Bygdadagene

Austrått Gård 1.– 2. september 2018

Vi har igjen gleden av å invitere til Bygdadagene på Austrått Gård. Vi jobber videre med vår strategi for utvikling av Bygdadagene, med en klar ambisjon om å få Bygdadagene til å utvikle seg videre i størrelse, omfang og kvalitet. Vi ønsker å få et større preg av Midt-Norge, med fokus på Fosen. Vi ønsker at Bygdadagene skal bli et utstillingsvindu for ”det meste” i Fosen, og en interessant salgsmesse vil være en del av dette.
Landbruket skal fortsatt ha en viktig rolle under Bygdadagene. Vi ønsker at flere samarbeidspartnere/leverandører skal delta, og arbeider kontinuerlig med dette. Et rikt tilbud av lokal og kortreist mat, samt utbud av spennende varer fra småskalaprodusenter vil være en naturlig del av Bygdadagene.
Bygdadagene skal oppfattet som seriøs og tilby kvalitet i varespekter, tilbud og aktiviteter, og vi vil derfor regulere standplasser ut fra dette.
Innholdsrike Bygdadager er grunnlaget for suksess. Vi forsøker derfor å sette sammen Bygdadagene slik at det skal være mange og gode opplevelser, og et spredt spekter av salgstilbud på varer som er tiltrekkende for hele familien.
Vi ønsker utstillere hjertelig velkommen til Bygdadagene på Austrått 1.- 2. september 2018.

Med hilsen
Bygdadagene

Bygdadagene 2017

Bygdadagene 2017

Bygdadagene
Arrangeres på Austrått Gård på Ørland 1.- 2. september 2018. Bygdadagene skal være et samlingspunkt for hele familien, der de vil finne et bredt og interessant spekter av varer, tjenester og aktiviteter. Innendørs kan vi tilby ca 1500 m2 med utstillingsflate, fordelt på ca 700 m2 i fjøset. I tillegg er det nesten ubegrenset areal med utstillingsflate utendørs. Bygdadagene skal være en aktivitet med høy kvalitet på produktene og opplevelsene, samt gode tilbud. Dyktige forhandlere med stor fagkunnskap om sine produkter vil veilede publikum til riktige valg, samtidig som publikum må få anledning til å vurdere å prøve ulike produkter. Aktiviteter for barn, demonstrasjoner og kulturelle innslag vil være en naturlig del av Bygdadagene.
Temainndeling
Bygdadagene vil ikke være temainndelt, men en vil forsøke å sette opp Bygdadagene på en slik måte at det er et tilbud til hele familien.
Program
Det jobbes kontinuerlig for å fastsette programmet for Bygdadagene 2018. Det er også i år mange spennende aktiviteter under planlegging, og disse vil bli lagt ut på hjemmesiden og facebooksiden vår, så snart disse er konkrete.
Markedsføring
Bygdadagene vil bli godt markedsført. Vi vil benytte presse og sosiale medier for å få budskapet om Bygdadagene ut til publikum. Vi vil også utgi en egen avis (mnimum 16 sider) for Bygdadagene 2018, som får fulldistribusjon. Vi satser ekstra sterkt på Fosen og de nærliggende områdene hvor vi har det største nedslagsfeltet. Jevnlig markedsføring helt fram til Bygdadagene gir en stadig påminnelse til publikum om tidspunktet og innhold.

Bygdadagene 2017

Bygdadagene 2017


Markedsføring, den enkelte
Som utstiller på Bygdadagene, vil oppmerksomhet og handel for deg være avgjørende av flere faktorer. Imidlertid vil det være din stand og dine produkter som vil være avgjørende for din suksess. En flott stand som virker innbydende på kunden, vil alltid være et godt utgangspunkt. Bruk derfor litt tid og ressurser på å utforme din stand, slik at du får den positive oppmerksomhet, som akkurat du fortjener.
Besøkende – historikk
Bygdadagene har hatt en god vekst i antall besøkende, selvfølgelig noe varierende på grunn av været. Historisk har besøkstallene variert fra ca 1200 – 3000.
Framover vil besøkstallet søkes økt betydelig.

Praktiske opplysninger

Organisering av utstillere
Vi ønsker å sette sammen utstillere etter den enkeltes ønske, men det står arrangør fritt å fravike dette ved spesielle hensyn eller ønsker.

Standleie ute:

Priser, stort firma
Egne tilbud ved kontakt

Priser, lite firma, lag/organisasjoner og andre:
Påmeldingsavgift kr 300,- + mva pr utstiller
Påmelding er bindende.

Standleie
Utendørsareal minimum 20 m2 per utstiller.
• Kr 500,- + mva
Standardareal utover minimumsareal selges per 10 m2
Kr 85,- + mva per m2

Standleie inne – fjøset

Priser, stort firma:
Egne tilbud ved kontakt

Priser, lite firma, lag/organisasjoner og andre:
Påmeldingsavgift kr 300,- + mva pr utstiller
Påmelding er bindende.

Alternativ 1, leie av gulvplass 7,5 m2. Dybde på stand er 2,5 m.
• Kr 300,- + mva

Alternativ 2, leie av gulvplass, 7,5 – 15 m2. Dybde på stand er 2,5 m.
• Kr 600,- + mva

Alternativ 3, leie av gulvplass over 15 m2. Dybde på stand er 2,5 m.
• Kr 900,- + mva + Kr 130,- + mva per m2 over 15 m2

Forbehold
Bygdadagene forbeholder seg retten til å inngå avtaler med enkelte leietakere som ikke er i henhold til beskrevne standarder, samt definere stort og lite firma.

Adgangskort utstillere
Det inngår to adgangskort for hver standleie. Adgang utover dette kan bestilles, og belastes med 50 % på ordinær billettpris.

Gulvet i fjøset er meget solid.

Mat
Vi gjør oppmerksom på at arrangøren av Bygdadagene har egne restaurantører som i utgangspunktet har enerett på all servering. Mat som selges må derfor være vakuumpakket, frysepakket etc. slik at kunden kan ta den med seg hjem. Smaksprøver o.l (kalde og varme) er selvfølgelig tillatt.
Det kan inngås egne avtaler med eksterne som ønsker å selge mat for direkte konsum.

Åpningstider
Lørdag 1. september kl 11 – 17
Søndag 2. september kl 12 – 17

Montering
Fredag 31. august kl 12 – 21 (andre tider kan avtales)
Lørdag 1. september kl 08 – 1030

Senest lørdag 1.september kl 1030 skal alle kjøretøy være kjørt til utstillernes parkeringsplass, og alt skal være klart for å ta imot gjester.

Demontering
Søndag 2.september kl 17 – 21
Mandag 3.september etter nærmere avtale.

Billettpriser
Voksne kr 50,-
Barn u.16 år kr 30,-
Familie (2 voksne og barn) kr 100,-

Bygdadagene 2017

Bygdadagene 2017

Tidsfrister
Påmeldingsfrist 1. august 2018 kl 1200, da blir plassering foretatt. Etter den tid, blir utstillere henvist til ledig plassering.

Innlasting
Fjøset:
All innlasting til stands skjer gjennom dør merket innlastning.
Låven:
All innlastning til stands skjer gjennom låvedør. Bruk av kjøretøy er mulig.

Møbler, utstyr
Arrangør har begrenset antall og utvalg av bord og stoler i forskjellige størrelser og design. Disse kan bestilles for seg til arrangør, i god tid, etter «først til mølla prinsippet».

Strøm
Bestilles på forhånd. Enkeltuttak vil bli framført til stand. Spredenett innenfor egen stand er den enkeltes ansvar, hvis ikke annet er avtalt. Strøm vil bli fakturert sluttregningen med kr 200,- pr enkeltstand.

Minibank
Nærmeste minibank er Ørland Sparebank. (10 min med bil)

Parkering
Parkering utenfor messeområdet er ikke regulert av arrangør, men tilgjengelig

Informasjon
Det er egen informasjon for publikum og utstillere

Sikkerhet/vakthold
Arrangøren vil ha tilstedeværende personell for vakthold.

Kafeteria/kiosk
Messehallen har egen kafeteria/kiosk.
Det planlegges med kafeteria/kiosk i tilknytning til fjøset. Det vil også bli mulighet for kjøp av middag. For utstillere er det også muligheter til å få kjøpt kanner med kaffe.

Overnatting
Austrått utleie kan kontaktes for overnatting på Austrått Gård, telefon 950 31 855. Det er også inngått samarbeide med Austrått Camping (800 meter fra Austrått Gård), med bestilling via Bygdadagene. Oversikt over andre overnattingssteder finner du ved å gå inn på Ørland kommunes hjemmeside.

Informasjon
Dersom du ønsker ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Post@bygdadagene.no

Eller telefon : 957 97 412 (leser IKKE sms)

Hjemmeside:
www.bygdadagene.no
Facebook:
Bygdadagene på Austrått

Nedlastbare dokumenter og påmeldingskjema:
Påmelsdingsskjema Bygdadagene 18 (WORD)

Påmelsdingsskjema Bygdadagene 18(PDF)

BD 18- velkommen (WORD)

BD 18- velkommen (PDF)