Bygdadagene 2016

For utstillere

Velkommen til Bygdadagene

Austrått Gård 2.– 3. september 2017

Vi har igjen gleden av å invitere til Bygdadagene på Austrått Gård. Vi jobber videre med vår strategi for utvikling av Bygdadagene, med en klar ambisjon om å få Bygdadagene til å utvikle seg videre i størrelse, omfang og kvalitet. Vi ønsker å få et større preg av Midt-Norge, med fokus på Fosen. Vi ønsker at Bygdadagene skal bli et utstillingsvindu for ”det meste” i Fosen, og en interessant salgsmesse vil være en del av dette. Landbruket skal fortsatt ha en viktig rolle under Bygdadagene. For å få dette til har vi lyttet til mange, og flytter nå Bygdadagene tilbake til den «andre siden av sommeren».
Vi ønsker at flere samarbeidspartnere/leverandører skal delta, og arbeider kontinuerlig med dette. Et rikt tilbud av lokal og kortreist mat, samt utbud av spennende varer fra småskalaprodusenter vil være en naturlig del av Bygdadagene.
Bygdadagene skal oppfattes som seriøs og tilby kvalitet i varespekter, tilbud og aktiviteter, og vi vil derfor regulere standplasser ut fra dette.
Innholdsrike Bygdadager er grunnlaget for suksess. Vi forsøker derfor å sette sammen Bygdadagene slik at det skal være mange og gode opplevelser, og et spredt spekter av salgstilbud på varer som er tiltrekkende for hele familien.
Vi ønsker utstillere hjertelig velkommen til Bygdadagene på Austrått 2.- 3. september 2017.

Med hilsen
Bygdadagene

Bygdadagene

Arrangeres på Austrått Gård på Ørland 2.- 3. september 2017. Bygdadagene skal være et samlingspunkt for hele familien, der de vil finne et bredt og interessant spekter av varer, tjenester og aktiviteter. Innendørs kan vi tilby ca 1500 m2 med utstillingsflate, fordelt på ca 700 m2 i fjøset og ca 800 m2 på låven. I tillegg er det nesten ubegrenset areal med utstillingsflate utendørs. Bygdadagene skal være en aktivitet med høy kvalitet på produktene og opplevelsene, samt gode tilbud. Dyktige forhandlere med stor fagkunnskap om sine produkter vil veilede publikum til riktige valg, samtidig som publikum må få anledning til å vurdere å prøve ulike produkter. Aktiviteter for barn, demonstrasjoner og kulturelle innslag vil være en naturlig del av Bygdadagene.

Temainndeling

Bygdadagene vil ikke være temainndelt, men en vil forsøke å sette opp Bygdadagene på en slik måte at det er et tilbud til hele familien.

Program

Det jobbes kontinuerlig for å fastsette programmet for Bygdadagene 2017. Det er også i år mange spennende aktiviteter under planlegging, og disse vil bli lagt ut på hjemmesiden og facebooksiden vår, så snart disse er konkrete.

Markedsføring

Bygdadagene vil bli godt markedsført. Vi vil benytte presse og sosiale medier for å få budskapet om Bygdadagene ut til publikum. Vi vil også utgi en egen avis (mnimum 16 sider) for Bygdadagene 2017, som får fulldistribusjon. Vi satser ekstra sterkt på Fosen og de nærliggende områdene hvor vi har det største nedslagsfeltet. Jevnlig markedsføring helt fram til Bygdadagene gir en stadig påminnelse til publikum om tidspunktet og innhold.

Markedsføring, den enkelte

Som utstiller på Bygdadagene, vil oppmerksomhet og handel for deg være avgjørende av flere faktorer. Imidlertid vil det være din stand og dine produkter som vil være avgjørende for din suksess. En flott stand som virker innbydende på kunden, vil alltid være et godt utgangspunkt. Bruk derfor litt tid og ressurser på å utforme din stand, slik at du får den positive oppmerksomhet, som akkurat du fortjener.
Besøkende – historikk
Bygdadagene har hatt en god vekst i antall besøkende, selvfølgelig noe varierende på grunn av været. Historisk har besøkstallene variert fra ca 1200 – 3000, og med ett av toppårene i 2014.
Framover vil besøkstallet søkes økt betydelig.

Bygdadagene

Praktiske opplysninger

Organisering av utstillere

Vi ønsker å sette sammen utstillere etter den enkeltes ønske, men det står arrangør fritt å fravike dette ved spesielle hensyn eller ønsker.

Priser, Stort firma:

Påmeldingsavgift kr 1600,- + mva pr utstiller
Påmelding er bindende.

Standleie inne – låven
Alternativ 1, leie av gulvplass med bakvegg og sidevegger, 9 m2. Høyde på vegger
er 2,40 cm.
• Kr 2100,- + mva

Alternativ 2, leie av gulvplass med bakvegg og sidevegger, 18 m2. Høyde på vegger
er 2,40 cm.
• Kr 3300,- + mva

Alternativ 3, leie av gulvplass med bakvegg og sidevegger. Over 18 m2
Høyde på vegger er 2,40 cm.
• Kr 3300,- + mva, + Kr 100,- + mva per m2 over 18 m2

Standleie ute
Utendørsareal minimum 20 m2 per utstiller.
• Kr 3400,- + mva
Standardareal utover minimumsareal selges per 10 m2
Kr 130,- + mva per m2

Priser, Lite firma, lag/organisasjoner og andre:

Påmeldingsavgift kr 300,- + mva pr utstiller
Påmelding er bindende.

Standleie inne – fjøset
Alternativ 1, leie av gulvplass 7,5 m2. Dybde på stand er 2,5 m.
• Kr 300,- + mva

Alternativ 2, leie av gulvplass, 7,5 – 15 m2. Dybde på stand er 2,5 m.
• Kr 600,- + mva

Alternativ 3, leie av gulvplass over 15 m2. Dybde på stand er 2,5 m.
• Kr 900,- + mva + Kr 130,- + mva per m2 over 15 m2

Standleie ute
Utendørsareal minimum 20 m2 per utstiller.
• Kr 500,- + mva
Standardareal utover minimumsareal selges per 10 m2
Kr 85,- + mva per m2

Forbehold

Bygdadagene forbeholder seg retten til å inngå avtaler med enkelte leietakere som ikke er i henhold til beskrevne standarder, samt definere stort og lite firma.

Adgangskort utstillere

Det inngår to adgangskort for hver standleie. Adgang utover dette kan bestilles, og belastes med 50 % på ordinær billettpris.

Gulvet i fjøset og låven er meget solid.

Mat

Vi gjør oppmerksom på at arrangøren av Bygdadagene har egne restaurantører som i utgangspunktet har enerett på all servering. Mat som selges må derfor være vakuumpakket, frysepakket etc. slik at kunden kan ta den med seg hjem. Smaksprøver o.l (kalde og varme) er selvfølgelig tillatt.
Det kan inngås egne avtaler med eksterne som ønsker å selge mat for direkte konsum.

Åpningstider

Lørdag 2. september kl 11 – 17
Søndag 3. september kl 12 – 17

Montering

Fredag 1. september kl 12 – 21 (andre tider kan avtales)
Lørdag 2. september kl 08 – 1030

Senest lørdag 2.september kl 1030 skal alle kjøretøy være kjørt til utstillernes parkeringsplass, og alt skal være klart for å ta imot gjester.

Demontering

Søndag 3.september kl 17 – 21
Mandag 4.september etter nærmere avtale.

Billettpriser

Voksne kr 50,-
Barn u.16 år kr 30,-
Familie (2 voksne og barn) kr 100,-

Tidsfrister

Påmeldingsfrist 1. august 2017 kl 1200, da blir plassering foretatt. Etter den tid, blir utstillere henvist til ledig plassering.

Innlasting

Fjøset:
All innlasting til stands skjer gjennom dør merket innlastning.
Låven:
All innlastning til stands skjer gjennom låvedør. Bruk av kjøretøy er mulig.

Møbler, utstyr

Arrangør har begrenset antall og utvalg av bord og stoler i forskjellige størrelser og design. Disse kan bestilles for seg til arrangør, i god tid, etter «først til mølla prinsippet».

Strøm

Bestilles på forhånd. Enkeltuttak vil bli framført til stand. Spredenett innenfor egen stand er den enkeltes ansvar, hvis ikke annet er avtalt. Strøm vil bli fakturert sluttregningen med kr 200,- pr enkeltstand.

Minibank

Nærmeste minibank er Ørland Sparebank. (10 min med bil)

Parkering

Parkering utenfor messeområdet er ikke regulert av arrangør, men tilgjengelig

Informasjon

Det er egen informasjon for publikum og utstillere

Sikkerhet/vakthold

Arrangøren vil ha tilstedeværende personell for vakthold fra fredag 1. september kl 12 til søndag 3.september kl 21.

Kafeteria/kiosk

Messehallen har egen kafeteria/kiosk.
Det planlegges med kafeteria/kiosk i tilknytning til fjøset. Det vil også bli mulighet for kjøp av middag. For utstillere er det også muligheter til å få kjøpt kanner med kaffe.

Overnatting

Austrått utleie kan kontaktes for overnatting på Austrått Gård, telefon 950 31 855. Det er også inngått samarbeide med Austrått Camping (800 meter fra Austrått Gård), med bestilling via Bygdadagene. Oversikt over andre overnattingssteder finner du ved å gå inn på Ørland kommunes hjemmeside.

Informasjon

Dersom du ønsker ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Post@bygdadagene.no

Eller telefon : 957 97 412 (leser IKKE sms)

www.bygdadagene.no
Facebook:
Bygdadagene på Austrått