Bygdadagene på Austrått

Vi har igjen gleden av å invitere til Bygdadagene på Austrått Gård 28.- 29.mai 2016.

ponnistand

Ponnistand i idylliske og historiske omgivelser på Austrått

Vi har lagt en strategi for utvikling av Bygdadagene, med en klar ambisjon om å få Bygdadagene til å utvikle seg videre i størrelse, omfang og kvalitet, og dette jobber vi fortsatt med. Vi ønsker fortsatt å få et større preg av Midt-Norge, med fokus på Fosen. Vi ønsker at Bygdadagene skal bli et utstillingsvindu for ”det meste” i Fosen, og en interessant salgsmesse vil være en del av dette. Landbruket skal fortsatt ha en viktig rolle under Bygdadagene. For å få dette til har vi lyttet til mange, og opprettholder flyttingen av Bygdadagene til den «andre siden av sommeren».

Vi ønsker at flere samarbeidspartnere/leverandører skal delta, og arbeider kontinuerlig med dette. Et rikt tilbud av lokal og kortreist mat, samt utbud av spennende varer fra småskalaprodusenter vil være en naturlig del av Bygdadagene.
Bygdadagene skal oppfattet som seriøs og tilby kvalitet i varespekter, tilbud og aktiviteter, og vi vil derfor regulere standplasser ut fra dette. Innholdsrike Bygdadager er grunnlaget for suksess. Vi forsøker derfor å sette sammen Bygdadagene slik at det skal være mange og gode opplevelser, og et spredt spekter av salgstilbud på varer som er tiltrekkende for hele familien.

Her er noen bilder fra 2015:

Bygdadagene skal være et samlingspunkt for hele familien, der de vil finne et bredt og interessant spekter av varer,  tjenester og aktiviteter. Innendørs kan vi tilby ca 1500 m2 med utstillingsflate, fordelt på ca 700 m2 i fjøset og ca 800 m2 på låven. I tillegg er det nesten ubegrenset areal med utstillingsflate utendørs. Bygdadagene skal være en aktivitet med høy kvalitet på produktene og opplevelsene, samt gode tilbud. Dyktige forhandlere med stor fagkunnskap om sine produkter vil veilede publikum til riktige valg, samtidig som publikum må få anledning til å vurdere å prøve ulike produkter. Aktiviteter for barn, demonstrasjoner og kulturelle innslag vil være en naturlig del av Bygdadagene.

Vi ønsker utstillere og publikum hjertelig velkommen til Bygdadagene på Austrått 28.- 29.mai 2016.
Med vennlig hilsen

Bygdadagene